Tarptautinis projektas „Toskanos regiono požiūris į ankstyvąjį ugdymą“ (TALE – Tuscan Approach Learning for Early childhood education and care)

Projekto trukmė: 2013 m. spalio 1 d. - 2015 m. rugsėjo 30 d.

Rėmėjai:
Projektą finansuoja Europos Komisijos Leonardo da Vinci programa.


 

Projekto vykdytojas:
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Italija.

Projekto partneriai:
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“, Lietuva; „Step by Step“ Program Foundation , Bulgarija; Educational Research Institute, Slovėnija; International „Step by Step“ Association, Olandija.

 

Projekto tikslas:

tobulinti vaikų nuo gimimo iki trejų metų ugdymo kokybę, remiantis Italijos Toskanos regiono patirtimi.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

  • Dalintis patirtimi tarp projekto partnerių.

  • Skatinti ankstyvojo ugdymo paslaugų plėtrą.

 

Projekto rezultatai:

Projekto dalyviai edukacinio pažintinio vizitu vyko į Italijos Toskanos regiono ankstyvojo ugdymo įstaigų grupes. Įgytą patirtį pristatė savo kolegėms Lietuvoje bei praktiškai pritaikė grupėse, kuriose ugdomi vaikai nuo gimimo iki trejų metų. Projekte dalyvaujančios šalys keitėsi patirtimi kaip joms pavyksta pritaikyti įgytas žinias savo šalies ankstyvojo ugdymo įstaigų darželio gupėse. Buvo išleista kompaktinė plokštelė „Toskanos požiūris į vaikų ugdymą patirtis atvira dialogui“ lietuvių kalba bei atskiru leidiniu išleista „Tuscan approach learning for early childhood education and care/ activities, results and perspectives“ (anglų kalba).

 

 

Projekto tikslinė grupė:

Ikimokyklinių įstaigų vadovai, ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir aptarnaujantis personalas, tėvai.

VšĮ UGDYMO INOVACIJŲ CENTRAS       DIDŽIOJI 5-305 LT01128 VILNIUS  LIETUVA      TEL. +370 5 2121355