SEMINARAI

Ugdymo inovacijų centras (UIC) jau daugiau nei 20 metų padeda ikimokyklinėms įstaigoms siekti nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo, plėtojant pedagogų kompetencijas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais ir pasauline sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktine patirtimi.

UIC pristato pažangiausius teorinius ir praktinius pasiekimus švietimo srityje ir inicijuoja bei vykdo įvairius švietimo projektus Lietuvoje ir kitose šalyse. Centras tęsia 1994 metais Atviros Lietuvos fondo pradėtą vaikų ugdymo projekto "Gera pradžia"("Step by Step") veiklą. UIC ekspertų veiklos geografija apima ne tik Lietuvą, bet ir kitas šalis. UIC yra tarptautinės "Step by Step" asociacijos (toliau - ISSA) narys. Asociacijos veikloje dalyvauja švietimo kokybės gerinimu besirūpinančios organizacijos iš daugiau nei 40 valstybių. UIC ekspertai nuolatos dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir ekspertų grupėse, skirtose ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti.

UIC gali pasiūlyti kvalifikacijos tobulinimo seminarus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams:

1. Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje (6 ak.val.);

2. Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje

(6 ak.val.);

 

3. Ugdymo strategijos, padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese.

Saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje (6 ak.val);

 

4. Bendradarbiavimas su šeimomis ir bendruomene, siekiant ugdymo kokybės ikimokyklinėje įstaigoje (6 ak.val.);

5. Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje (40 ak.val. – trys seminarai po 6 ak.val. ir savarankiškas darbas) kaina dalyviui - 120 EUR;

6. „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas. Kokybiškas SUP vaikų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ (6 ak.val.)

 

6 ak.val. seminaro kaina vienam dalyviui 45 EUR. (Jeigu seminaras vyksta ugdymo įstaigoje ir surenkama ne mažesnė kaip 25 asmenų grupė, kaina vienam dalyviui 35 EUR). Išrašomos sąskaitos, seminaro dalyviai gauna kvalifikacinius pažymėjimus, kiekvienam dalyviui dovanojami metodiniai leidiniai.