APIE MUS

UIC misija
Skatiname, kuriame ir įgyvendiname kokybiško Lietuvos vaikų ankstyvojo ugdymo praktikas, adaptuodami ir panaudodami geriausias pasaulines ugdymo idėjas ir patirtis.


UIC vizija 2026
Lietuvos švietimo sistema yra besimokanti bendruomenė, kuri remiasi į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo principais, skatinančiais atsiskleisti kiekvieno vaiko potencialą ir ugdyti brandžią asmenybę.
Lietuvos ugdymo profesionalai tai pasiekia aktyviai naudodamiesi UIC paslaugomis, kurios jiems yra kokybės, patikimumo ir praktinio pritaikomumo garantas.
UIC skleidžiama patirtis garsina Lietuvos vardą pasaulio švietimo profesionalų bendruomenėje.

 

 

 

Ugdymo inovacijų centro veikla
Ugdymo inovacijų centras (toliau – UIC, Centras) yra neformaliojo švietimo institucija, skleidžianti į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo teorines ir praktines idėjas visose Lietuvos švietimo sistemos pakopose. UIC pristato pažangiausius teorinius ir praktinius pasiekimus švietimo srityje ir inicijuoja bei vykdo įvairius švietimo projektus, aktyviai dalyvauja Lietuvos švietimo sistemos reformoje. 
Centro steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas. Centras tęsia 1994 metais ALF pradėtą vaikų ugdymo projekto "Gera pradžia"("Step by Step") veiklą. Projekto veikla remiasi į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo principais:
     - Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese,
     - Individualizavimu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas,
     - Vaiko asmenybės raidą skatinanti veikla, matant jį kaip visumą,
     - Pasirinkimus skatinanti ugdančioji aplinka,
     - Mokymasis bendradarbiaujant,
     - Aktyvaus mokymosi metodų taikymas,
     - Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 
UIC ekspertų veiklos geografija apima ne tik Lietuvą, bet ir kitas šalis. UIC yra tarptautinės "Step by Step" asociacijos (toliau - ISSA) narys. Asociacijos veikloje dalyvauja švietimo įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos iš 40 šalių. UIC ekspertai nuolatos dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir ekspertų grupėse, skirtose ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti.