Lietuviškai    Apie

Programos

Leidyba

Naujienos

Projektai ir renginiai


2008 metais vykdomi projektai, renginiai


Pasaulinis švietimo lyderių projektas (Global leaders) (nuo 2007 m.)


Švietimas socialiniam teisingumui (Education for social justice) (nuo 2007 m.)


Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas (2006 – 2008 m.)


Pedagogų sertifikavimo pagal tarptautinius standartus projektas Lietuvoje (nuo 2005 m.)


Tarptautinė švietimo kokybės užtikrinimo programa (nuo 2000 m.)


Tarptautinis vaikų ugdymo projektas Step by Step („Gera pradžia“) (nuo 1994 m.)

Vykdyti projektai, renginiai


Inkliuzinių vaikų darželių modelio sukūrimas Rusijoje (Joining Efforts to Create Models of Inclusive Kindergartens in Russia) (2005 – 2007 m.)


Švietimo politika Inkliuzinio švietimo link (Educational Policy towards Inclusive Education) (2006 – 2007 m.)


Teigiama patirtis: pedagoginės veiklos vertinimo kokybiniai kriterijai Baltijos valstybėse (Best practice: quality criteria for teachers’ performance in Baltic States) (2005 – 2006 m.)


Bendradarbiavimo tarp tėvų, mokyklų ir savivaldos institucijų stiprinimas (Improvement of co-operation between parents, schools and local education administration) (2005 – 2006 m.)


Atvirų visiems vaikams grupių ir klasių kūrimas (2002 m.)


Projektas "Priešmokyklinio ugdymo plėtra" (2002 m.)


Projektas "Atvirų visiems vaikams grupių ir klasių kūrimas - vaikų su specialiaisiais poreikiais integravimas". (2002 m.)


Tarptautinės Step by Step asociacijos IV-oji konferencija"Partnerystė su šeimomis ir bendruomenė: Kartu yra geriau" ("Partnership with Families and Communities: Together is Better"). (2002 m.)


Konferencija "Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo modernizavimas, kuriant atvirą, demokratinę visuomenę" (2002 m.)


Projektas "Lygios galimybės: tolerancijos link" (2002 m.)


Apie | Programos | Leidyba | Naujienos | Projektai ir renginiai