Lietuviškai | English    Apie

Programos

Leidyba

Naujienos

Projektai ir renginiai

Ugdymo inovacijų centras - neformaliojo švietimo institucija, aktyviai dalyvaujanti Lietuvos švietimo sistemos reformoje. Centro steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas. UIC tęsia 1994 metais ALF pradėtą vaikų ugdymo projekto "Gera pradžia"("Step by Step") veiklą.

UIC misija - inicijuoti ir remti švietimo kaitos procesus, siekiant užtikrinti aukštą visų Lietuvoje gyvenančių vaikų ugdymo kokybę, atitinkančią atviros demokratinės visuomenės reikalavimus.

UIC tikslai:

 1. Skleisti į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo teorines ir praktines idėjas visose švietimo sistemos pakopose, t.y. ikimokyklinėse, pradinėse švietimo įstaigose, pagrindinėse mokyklose, aukštesnėse pedagoginėse mokyklose ir universitetuose.
 2. Organizuoti pedagogų profesinio tobulinimo seminarus, pristatant pažangiausius teorinius ir praktinius pasiekimus į vaiką orientuoto ugdymo srityje.
 3. Inicijuoti ir vykdyti įvairius švietimo projektus, tame tarpe ir tokius, kurie padėtų tautinėms mažumoms ir vaikams su specialiais poreikiais integruotis į Lietuvos gyvenimą, o bendruomenės nariams - toleruoti skirtumus.
 4. Vykdyti leidybinę veiklą.

UIC yra tarptautinės "Step by Step" asociacijos (ISSA) narys. Asociacijos veikloje dalyvauja švietimo įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos iš 28 šalių:

Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Gruzijos, Haiti, Vengrijos, Kazashstano, Kosovo, Kirgistano, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, Moldovos, Mongolijos, Jugoslavijos, Juodkalnijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ukrainos, JAV.

Į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo pagrindiniai bruožai:

 • aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese;
 • individualizavimu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas;
 • vaiko asmenybės raidą skatinanti veikla, matant jį kaip visumą;
 • pasirinkimus skatinanti ugdančioji aplinka;
 • mokymasis bendradarbiaujant;
 • aktyvaus mokymosi metodų taikymas;
 • nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas.


Apie | Programos | Leidyba | Naujienos