Lietuviškai | English    Apie

Programos

Leidyba

Naujienos

Projektai ir renginiai


Apie

Viešoji įstaiga Ugdymo inovacijų centras (UIC) – tai 2000 metais Atviros Lietuvos fondo įkurta nevyriausybinė organizacija aktyviai dalyvaujanti Lietuvos švietimo sistemos reformoje.

Ugdymo Inovacijų centro misija – inicijuoti ir remti švietimo kaitos procesus, siekiant užtikrinti aukštą visų Lietuvoje gyvenančių vaikų ugdymo kokybę, atitinkančią atviros demokratinės visuomenės reikalavimus.

UIC tikslai:

  1. Inicijuoti ir vykdyti aktualius Lietuvai švietimo projektus.
  2. Skleisti informaciją apie naujausius mokslo pasiekimus ir pažangią pasaulinę praktiką vaikų ugdymo srityje.
  3. Kurti ir pristatyti pedagogams aktualias profesinio tobulinimosi programas.
  4. Užtikrinti metodikos „Gera pradžia“ diegimo kokybę.
  5. Vykdyti leidybinę veiklą.
  6. Aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje.

Narystė

Nuo 1999 metų Ugdymo inovacijų centras yra tarptautinės Step by Step asociacijos (ISSA – International Step by Step Association) narys.

Nuo 2000 metų Ugdymo inovacijų centras yra tarptautinės organizacijos CEC (Council for Exceptional Children) narys.

Nuo 2004 metų Ugdymo inovacijų centras yra vienas iš asociacijos „Naujos Jungtys“ steigėjų.


Apie | Programos | Leidyba | Naujienos